Gegevens verzamelen voor toekomstig onderzoek

ZonMW (stichting InZicht) kende Tactiel Profiel de Parelprijs toe. Daardoor was het mogelijk Tactiel Profiel Online te ontwikkelen. Door het digitaal invoeren van de scores van een afname wordt er automatisch een basis-verslag gegenereerd, met onder andere een overzicht van de totale score op het profiel.
 

Onderzoek naar tastontwikkeling bij blinde kinderen

Met de schriftelijke toestemming van de ouders van blinde kinderen worden gegevens naar een beheerder verstuurd en opgeslagen. Er ontstaat een database met een overzicht van de ontwikkeling van de tast van blinde kinderen in Nederland en Vlaanderen. In de toekomst kan hierdoor in samenwerking met een universiteit onderzoek gedaan worden naar de tastontwikkeling van blinde kinderen door de jaren heen; een zogenaamd longitudinaal onderzoek. Op diverse manieren kan de ontwikkeling geƫvalueerd worden: kinderen individueel (eigen ontwikkeling), leeftijdgroepen volgen en vergelijken, gebieden uit de tastontwikkeling over leeftijdsgroepen heen (bijvoorbeeld scores op tactiele taal).

Dit heeft tot doel om meer informatie te verkrijgen over de tastontwikkeling. Ook kunnen met deze gegevens het instrument Tactiel Profiel zelf verbeterd worden. De groep blinde kinderen is relatief klein en de kennis met betrekking tot de tastontwikkeling is verspreid over meerdere personen binnen onderwijs en zorg. Het is daarom van groot belang deze kennis te delen.

 

Toestemmingsverklaring

Uitleg toestemmingsverklaring