Ontstaan en verantwoording

In 1998 kreeg een projectgroep binnen Visio, bestaande uit medewerkers van Onderwijs en Revalidatie, de opdracht een observatie-instrument te ontwikkelen voor het observeren van het tactiel functioneren van kinderen (0 t/m 16 jaar) met een ernstige congenitale visuele stoornis. De projectgroep werkte samen met specialisten op het gebied van de tast van de Universiteit van Nijmegen. Dit resulteerde in 2000 in de eerste experimentele versie van Tactiel Profiel.

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. R. Schellingerhout deed in 2001 een onderzoek naar de validatie van de eerste versie met als belangrijkste doel een inhoudelijke validatie procesevaluatie van het instrument. Uit het onderzoek bleek dat Tactiel Profiel een nuttig instrument is dat deskundigheidsbevorderend werkt. Het instrument genereert spontaan idee├źn voor interventie. Er waren ook negatieve conclusies. Het grote aantal onderwerpen van het instrument zorgde voor een lange afnameduur, vooral bij de leeftijdscategorie 6 tot12 jaar. Daarom kwam er een splitsing naar de leeftijdscategorie├źn 6 tot 9 en 9 tot 12 jaar.

Vervolgstappen

De Nederlandse onderzoeksgroep was te klein om betrouwbare en valide psychometrische eisen vast te stellen. Daarom werd er een vervolgonderzoek gedaan om meer onderzoeksdata te verzamelen en wordt in deze context gesproken over 'eenvoudige psychometrische eisen'. Het rapport “Tactiel Profiel, validatie onderzoek 2001” is op te vragen bij tactielprofiel@visio.org.

In september 2002 ging het onderzoek, onder leiding van drs. N. Janssen, van start om enkele psychometrische eigenschappen van Tactiel Profiel te bepalen. Te weten: test en hertest, betrouwbaarheid, interne consistentie,  interne beoordelaar betrouwbaarheid en begripsvaliditeit. De onderzoekspopulatie bestond uit 55 Nederlandse en Vlaamse kinderen van 0 tot 16 jaar met een ernstige congenitale visuele beperking en zonder verdere aanwijsbare beperkingen.

Tactiel Profiel betrouwbaar

Uit de bevindingen mag worden geconcludeerd dat Tactiel Profiel een betrouwbaar instrument is. Ook kan het redelijk betrouwbaar gescoord worden door verschillende proefleiders. En Tactiel Profiel doet andere metingen dan een intelligentietest.

Tactiel Profiel is mede mogelijk gemaakt door Stichting InZicht (ZonMW).