Indeling Tast Toe MB: drie categorieën

Tast Toe MB volgt de indeling van het observatie-instrument Tactiel Profiel MB en hanteert dezelfde benamingen:

1. Tasten en waarnemen

De tastvaardigheden in deze categorie richten zich op de toevallige en passieve waarneming. De cliënt hoeft nog geen betekenis te verlenen aan wat hij voelt. Ideeën in deze categorie lokken uit om te tasten. Ook stimuleren ze het tastgevoel.

De subcategorieën van “Tasten en waarnemen” zijn:

 1. Opmerken
 2. Lichaamsbewustzijn
 3. Tastgevoeligheid
 4. Propriocepsis

2. Tasten en bewegen

Deze ideeën hebben een actief karakter en stimuleren de motoriek.

De subcategorieën van "Tasten en bewegen” zijn:

 1. Tastend exploreren
 2. Tweehandigheid

3. Tasten en begrijpen

Informatie die de cliënt via de tast ontvangt, helpt bij het begrijpen van de wereld.

De subcategorieën van “Tasten en begrijpen” zijn:

 1. Herkennen
 2. Detailwaarneming
 3. Tactiel ruimtelijk
 4. Figuur-ondergrond
 5. Tactiele taal
 6. Taststrategie