Activiteiten

Tast Toe MB volgt de indeling van het observatie-instrument Tactiel Profiel MB en hanteert dezelfde benamingen. Hieronder vindt u alle +/- 100 activiteiten in pdf, verdeeld over 3  categorieën: “Tasten en waarnemen”, “Tasten en bewegen” en “Tasten en begrijpen”. Daaronder vallen 12 subcategorieën.
 

Tasten en waarnemen

De subcategorieën binnen dit onderdeel zijn: Lichaamsbewustzijn (10 activiteiten), Opmerken (6 activiteiten), Propriocepsis (12 activiteiten) en Tastgevoeligheid (10 activiteiten).
Ga naar de activiteiten

Tasten en bewegen

De subcategorieën binnen dit onderdeel zijn: Tastend exploreren (7 activiteiten) en Tweehandigheid (8 activiteiten).
Ga naar de activiteiten

Tasten en begrijpen

De subcategorieën binnen dit onderdeel zijn: Herkennen (9 activiteiten), Detailwaarneming (7 activiteiten), Tactiel ruimtelijk (5 activiteiten), Figuur-ondergrond (5 activiteiten), Tactiele taal (5 activiteiten) en Taststrategie (11 activiteiten).
Ga naar de activiteiten