Thema, voorwaarden en invloedfactoren

Thema

Bij de activiteit staat daar waar relevant een thema genoemd. Denk daarbij aan zelfredzaamheid, huishouden, feest of seizoenen.

Voorwaarden om tot handelen te komen

Nabijheid van vertrouwde begeleider in een vertrouwde ruimte. Geluiden of geuren kunnen afleiden, maar ook een gevoel geven van veiligheid. Alertheid is zeker bij aanbieding van nieuw materiaal een voorwaarde.

Invloedfactoren op het tastwaarnemen

Er kan sprake zijn van onder- of overregistratie van tastprikkels zoals tactiele afweer. Ben je bekend met het observatie-instrument Tactiel Profiel MB? Lees dan de hoofdstukken over de Factoren van Invloed op de waarneming via de tast vanaf blzadzijde 161.